Vliegduiven

De vliegduiven worden pas 1 week voor de eerste vlucht gekoppeld. Wel worden ze als het weer het toelaat opgeleerd. De duivinnen worden pas op de eerste klokvlucht bij de doffers gelaten. Zo speel ik ze 2 vluchten op drijven. Zitten ze eenmaal op eieren dan mogen ze 5 dagen broeden, alvorens ze op weduwschap worden gezet. Dit wordt gedaan om ze langer in de pennen te houden. Alle jaarlingen hebben al een vaste bak, omdat ze direct na de laatste natour vlucht gekoppeld worden en een jong groot mogen brengen.